Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Ardal Llandrillo yn Rhos


Summary (optional)
start content

Mae Llandrillo yn Rhos wedi ei nodi fel un ardal o dan adolygiad fel rhan o Raglen Moderneiddio Ysgolion 21ain Ganrif Band B Conwy.

Mae'r fideo isod yn rhoi trosolwg i chi o'r rhaglen.

 

Am ragor o fanylion am y broses y byddwn yn ei ddilyn gan gynnwys gwybodaeth am sut y gallwch chi gymryd rhan, edrychwch ar y cyflwyniad byr hwn.

Diolch i bawb a gymerodd ran yn ein sesiwn Ymgysylltu Cynnar a chwblhau’r holiadur. 

Dilynwch y ddolen hon i gael mynediad at ganlyniadau Ymgysylltu Ysgolion yr 21ain Ganrif ar gyfer Llandrillo yn Rhos.

end content