Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Pam ydym yn moderneiddio ein hysgolion?


Summary (optional)
 
start content

Mae Conwy wedi ymrwymo i sicrhau bod pob plentyn yn cael cyfle cyfartal i gael yr addysg gorau posib.

Rhaid i ni sicrhau fod ein hadeiladau ysgol, adnoddau addysgu a phrofiadau dysgu disgyblion yn addas at bwrpas y byd heddiw, ac yn gallu paratoi ein plant a’n pobl ifanc ar gyfer byd yfory.

Yr her a wynebwn yw sicrhau bod ein hysgolion yn darparu’r amgylchedd priodol - addas i’r pwrpas - i alluogi ein plant a’n pobl ifanc i gyflawni sgiliau bywyd o’r safon uchaf.

Dogfennau Statudol

Strategaeth Bresennol:  2010 i 2025

end content