Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Gwybodaeth Gyffredinol i Rieni


Summary (optional)
start content

Ymgyrch atal meithrin perthynas amhriodol ar-lein

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymuno â'r Internet Watch Foundation (IWF) i lansio ymgyrch atal meithrin perthynas amhriodol ar-lein ar Hwb yn ystod Wythnos Diogelu. Daw hyn mewn ymateb i gynnydd yn nifer y plant sy'n cael eu paratoi am berthynas amhriodol, eu twyllo neu eu gorfodi i gynhyrchu a rhannu delwedd neu fideo rhywiol ohonyn nhw eu hunain.  Y nod yw grymuso plant a phobl ifanc i sylwi ar arwyddion meithrin perthynas yn amhriodol a cham-fanteisio ar-lein, ac i rybuddio eu rhieni a'u gofalwyr am y bygythiad hwn, sy'n aml yn gallu digwydd yng ngŵydd pawb, ar blatfformau ac apiau poblogaidd

Gallwch weld y tudalennau drwy'r dolenni isod:

Cystadlaethau Chwaraeon Conwy

Pel-droed Cymsg

Coleg Llandrillo
09:30-15:00

03/03/2022

Pel-droed Merched

Coleg Llandrillo
09:30-15:00

26/04/2022

Pel-droed Merched

Ysgol Rydal
09:30-15:00

01/07/2022

Rygbi Cymsg | Rygbi Merched

Clwb Rygbi Llanwrst
09:30-15:00

25/03/2022


Cystadlaethau Chwaraeon Urdd Conwy

Under 20 Six Nations (poster)

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content