Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Addysg, Plant a Phobl Ifanc Ysgolion Gwybodaeth am y system Parent Pay

Gwybodaeth am y system Parent Pay


Summary (optional)
start content

I fewngofnodi i Parent Pay, ewch i: www.parentpay.com

Mae Parent Pay ar hyn o bryd yn cael ei ddefnyddio gan 7000 o ysgolion ar draws y Deyrnas Unedig ac wedi’i gydnabod gan y diwydiannau TG ac Ariannol fel ateb diogel ar gyfer gwneud taliadau ar-lein!

Mae Parent Pay yn ddiogel, syml a chyfleus ac yn golygu na fydd yn rhaid i'ch plentyn fod yn gyfrifol am fynd ag arian i'r ysgol. Mae’n caniatáu i rieni/gofalwyr dalu’n gyflym ac yn ddiogel am brydau ysgol, teithiau, gweithgareddau, gwisg ysgol, gwersi offerynnol ac ati ar unrhyw bryd, o unrhyw le drwy'r wefan.

Unwaith y byddwch wedi derbyn eich llythyr gweithredu, fydd dim ond angen i chi ychwanegu at eich cyfrif ar-lein drwy gerdyn debyd/credyd, neu dalu mewn arian parod drwy siopau PayPoint. Dim ond un cyfrif rhiant fyddwch chi ei angen ar gyfer bob plentyn - hyd yn oed os ydyn nhw mewn gwahanol ysgolion sy'n defnyddio Parent Pay.

Bydd help a chefnogaeth ar gael gan ysgol eich plentyn neu drwy wefan Parent Pay.

end content