Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Addysg, Plant a Phobl Ifanc Ysgolion Parent/Carer Information - Covid-19

Gwybodaeth i Rhieni/Gofalwyr - Covid-19


Summary (optional)
start content

Taflenni brechu covid Hydref 2021

Lle i gael profion llif unffordd (LFD)

Gallwch eu harchebu a’u cael wedi eu danfon i’ch cartref yn Cael profion llif unffordd COVID-19 cyflym os nad oes gennych symptomau | LLYW.CYMRU

Fferyllfeydd

Gall pobl nawr gael Profion Llif Unffordd COVID-19 o’r rhan fwyaf o fferyllfeydd yng Ngogledd Cymru. I ddarganfod a oes fferyllfa yn agos atoch chi’n cynnig y gwasanaeth hwn ewch i wefan GIG 111 Cymru.

Canolfannau Hamdden

Mae profion llif unffordd ar gael o’r canolfannau hamdden canlynol:

  • Canolfan Nofio Llandudno
  • Canolfan Hamdden Cyffordd Llandudno
  • Canolfan Tenis James Alexander Barr
  • Canolfan Hamdden Abergele
  • Hwb yr Hen Ysgol Llanrwst

Rhaglen frechu – pecyn gwybodaeth

Dyma becyn gwybodaeth byr a baratowyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru ynglŷn â’r cynnig o frechlyn i unigolion 12-15 oed.

COVID-19 - Brechu pobl ifanc 12 – 15 oed (PDF)
Brechiad COVID-19 ar gyfer plant 12-15 mlwydd oed - taflen wybodaeth (PDF)

Brechu COVID-19 Canllaw i blant a phobl ifanc - Iechyd Cyhoeddus Cymru (gig.cymru)

Llythyr i rhieni a gofalwyr - Medi 2021 (PDF, 648KB)
Llythyr i rhieni a gofalwyr - Ymyraeth (PDF, 487KB)

Yn dilyn y cyhoeddiad Llywodraeth Cymru 05/10/2021 gwelwch ynghlwm er gwybodaeth Cwestiynau Cyffredin

43348_5 sec sch coll 1100x628_W

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content