Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Addysg, Plant a Phobl Ifanc Ysgolion Ysgolion, Unedau, Colegau a Chanolfannau

Ysgolion, Unedau, Colegau a Chanolfannau


Summary (optional)
Gwybodaeth ysgolion, unedau, colegau a chanolfannau
start content

Ceir 51 o ysgolion cynradd, 7 ysgol uwchradd, 1 Ysgol Arbennig a 4 Canolfan Addysg Cyfeirio Disgyblion.Rydym am i’n holl ddisgyblion ddatblygu eu sgiliau iaith Cymraeg a Saesneg fel eu bod yn gallu defnyddio’r ddwy iaith o fewn y teulu, yn y cymunedau ac yn y gweithle.Dynodir categori ieithyddol pob ysgol yn y rhestr. Ceir mwy o wybodaeth yn y dolenni isod:

Fideo Categoreiddio Ysgolion Cynradd:Fideo Categoreiddio Ysgolion Uwchradd:
Gwybodaeth cyswllt:

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content