Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Addysg, Plant a Phobl Ifanc Yr Iaith Gymraeg - Iaith Fyw Sy'n Ffynnu

Yr Iaith Gymraeg - Iaith Fyw Sy'n Ffynnu


Summary (optional)
Mae Conwy yn sir ddwyieithog felly drwy gyd-weithio gallwn gynnal gweledigaeth genedlaethol o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.