Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Monitro Ansawdd Aer


Summary (optional)
Mae'n ofynnol i ni, o dan Ddeddf yr Amgylchedd 1995, adolygu ac asesu ansawdd yr aer yn y fwrdeistref yn erbyn y safonau a'r amcanion ansawdd aer cenedlaethol.