Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Gorchmynion Rheoli Cŵn


Summary (optional)
Ar 20 Hydref 2017, newidiodd Gorchmynion Rheoli Cŵn Conwy yn awtomatig i fod yn Orchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus. Mae cynnwys y Gorchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus yn union yr un fath â’r rheolau a’r cyfyngiadau blaenorol. Mae Gorchmynion Gwarchod Mannau Cyhoeddus yn nodi ardal lle mae gweithgareddau’n digwydd sydd neu’n debygol o fod yn niweidiol i ansawdd bywyd y gymuned leol. Mae Gorchmynion Gwarchod Mannau Cyhoeddus yn gosod amodau neu gyfyngiadau ar bobl sy’n defnyddio’r ardal honno.
start slider

end slider
start grid

Mae Swyddogion Gwarchod Y Cyhoedd yn gweithio ar hyn o bryd efo Busnesau Conwy, asiantaethau a phartneriaid eraill i sicrhau eu bod yn diweddaru eu hunain â Rheoliadau'r Llywodraeth sydd gyda'r nod o gadw preswylwyr yn ddiogel a helpu i atal y lledaeniad o Covid 19.
Mae hi dal yn bosib cofnodi eich cwyn ac rydym yn ymddiheuro o flaen llaw gan mai gwaith ychwanegol yw hyn i ni ar gyfer y misoedd nesaf sy’n golygu bydd oedi gyda’r gwaith o brosesu a delio gyda’ch cwyn.

start grid

end grid

start grid-more

end grid-more
end grid