Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Problemau Amgylcheddol Materion Cŵn Gorchmynion Rheoli Cŵn Ymgynghoriad ar Orchymyn Rheoli Cŵn Gwarchod Mannau Cyhoeddus (GDMC) (wedi cau 23/02/2018)

Ymgynghoriad ar Orchymyn Rheoli Cŵn Gwarchod Mannau Cyhoeddus (GDMC) (wedi cau 23/02/2018)


Summary (optional)
Er mwyn mynd i’r afael â materion rheoli cŵn a darparu amgylchedd mwy diogel a glanach i breswylwyr ac ymwelwyr â Sir Conwy, yn 2012 fe ymgymerodd y Cyngor ag ymgynghoriad cyhoeddus mawr, ar y posibilrwydd o gyflwyno Gorchmynion Rheoli Cŵn. Daeth y rhain i rym yn dilyn hynny yn unol â Deddf Cymdogaethau Glân a'r Amgylchedd 2005, sy’n ymdrin â:
  • Baw Cŵn
  • Gwaharddiadau Cŵn
  • Cŵn ar Dennyn
  • Cŵn ar Dennyn trwy Gyfarwyddyd
Mae’r cyngor yn adolygu’r rheoliadau cŵn presennol, felly’n ymgynghori ar y bwriad i ddiwygio’r Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus. Daeth yr ymgynghoriad hwn i ben ar 23/02/18.
 
start content

Ar 20 Hydref 2017, fel gofyniad Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddu a Phlismona 2014, daeth Gorchmynion Rheoli Cŵn y Cyngor yn un Gorchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus.  Roedd y newid hwn yn digwydd yn awtomatig mewn cyfraith.

Mae’r Cyngor nawr yn adolygu'r rheolau cŵn hyn, ac felly’n ymgynghori ar y bwriad i ddiwygio’r Gorchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus fydd yn para am 3 blynedd, yna caiff ei adolygu.

Mae’r cynigion yn anelu i greu cydbwysedd fel bod perchnogion cŵn yn gallu mwynhau a sicrhau lles eu cŵn, a chaniatáu eraill i fwynhau mannau cyhoeddus ar yr un pryd, heb ymyrraeth nac effaith gan gŵn a pherchnogaeth cŵn anghyfrifol.

Mae’r cyfnod ymgynghori bellach wedi dod i ben ac mae’r ymatebion wedi eu dadansoddi ac maent yn cael eu dangos yn y ddogfen isod.

Mae’r dogfennau ar y wefan yn darparu manylion ar y cynigion. Yn dilyn yr ymgynghoriad a chyfnod ystyried yr ymatebion, bydd unrhyw gamau’n cael eu hystyried  yng nghyfarfodydd y Pwyllgor Craffu Economi a Lle a’r Cabinet. 

Dechreuodd yr ymgynghoriad ar 22/01/2018 a daeth i ben ar 23/02/2018.

Gwefannau allanol:

Gweler hefyd:

end content