Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Free Public Wifi

Wifi Am Ddim i'r Cyhoedd


Summary (optional)
start content

Mae wifi am ddim ar gael ar draws y rhan fwyaf o safleoedd Cyngor Conwy, ac mewn rhai ardaloedd y tu allan – ac eithrio Venue Cymru sydd â’u trefniadau eu hunain. 

Gallwch gysylltu â’r gwasanaeth wifi drwy ddewis “Amddim_Conwy_Free” o unrhyw leoliad y mae ar gael.

Mae’r Cyngor wedi dewis y darparwr allanol “Purple” i ddarparu gwasanaeth wifi am ddim yn ddiogel ac yn unol â’r ddeddfwriaeth diogelu data. Mae manylion ynghylch sut mae system Purple yn rheoli data a diogelwch ar gael yma. Cyn defnyddio’r gwasanaeth mae defnyddwyr sy’n cysylltu yn gorfod rhoi caniatâd i ni ddefnyddio’r data. Mae polisi preifatrwydd Purple a gwybodaeth am sut i wneud cais am unrhyw wybodaeth a gedwir amdanoch ar gael ar dudalennau mewngofnodi’r porth.

Fel y gofyniad lleiaf, gofynnir i ddefnyddwyr ddarparu cyfeiriad e-bost cyn defnyddio’r gwasanaeth. Mae’r system hefyd yn casglu cyfeiriad mac (dynodwr unigryw) dyfeisiau at ddibenion diogelu. Gall y Cyngor wedyn ddefnyddio’r data yma i ddadansoddi data yn ei grynswth i ddarganfod sawl gwaith mae’r gwasanaeth wifi am ddim wedi’i ddefnyddio ac am faint.

Os ydi defnyddiwr y gwasanaeth wifi am ddim wedi ticio i roi caniatâd i ddarparu gwybodaeth ychwanegol, fel diddordebau Facebook, yna mae’n bosib y bydd y wybodaeth hon hefyd yn cael ei defnyddio ar ffurf ddienw i ddangos gwybodaeth fel oed a rhyw neu ddiddordebau fel “chwaraeon”, “theatr” neu ”ffilm”. Dim ond swyddogion dynodedig y Cyngor sydd â mynediad at y wybodaeth ddienw yma.

Mae’n bosib bydd y Cyngor yn defnyddio’r wybodaeth yma i gysylltu â defnyddwyr, os ydyn nhw wedi caniatáu hynny, drwy e-bost neu neges destun ynglŷn â digwyddiadau, gwasanaethau neu gynigion arbennig. Caiff unrhyw wybodaeth sy’n adnabyddadwy ei dileu’n awtomatig oddi ar system Purple 13 mis ar ôl i’r defnyddiwr roi’r gorau i gysylltu â’r gwasanaeth.

Fel rhan o’r gwasanaeth wifi am ddim, mae categorïau penodol o wefannau yn cael eu blocio at ddibenion diogelu a diogelwch, ac mae’r rhain wedi’u cyhoeddi ar wefan y Cyngor.

end content