Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Tai Cartrefi Gwag Strategaeth Tai Gwag

Strategaeth Tai Gwag


Summary (optional)
start content

Trwy weithio mewn partneriaeth â Chymdeithas Dai Cartrefi Conwy mae’r strategaeth yn cynnig ystod o ddewisiadau i berchnogion tai gwag – am gymorth a chyngor i gefnogaeth ariannol mewn rhai achosion.

Tra bod y strategaeth yn canolbwyntio ar gamau gweithredu positif y gall y Cyngor eu cymryd i gefnogi perchnogion tai gwag, mae amgylchiadau lle bydd angen cymryd camau gweithredu mwy ffurfiol.

Mae gwybodaeth bellach ar gael ar bwerau cyfreithiol y gall y Cyngor gyfeirio atynt yn adran 11 o'r strategaeth.

Cymeradwywyd fersiwn bresennol o’r strategaeth gan Gabinet y Cyngor ym Medi 2019 a bydd yn cael ei adolygu’n flynyddol. 

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â'r Tîm Strategaeth Tai ar:

E-bost: taigwag@conwy.gov.uk
Ffôn: 01492 574235

end content