Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Tai Cartrefi Gwag Trefnu Gwaith Adeiladu

Trefnu Gwaith Adeiladu


Summary (optional)
Gan y bydd y gwaith adeiladu yn effeithio ar eich yswiriant cartref a chynnwys, fe’ch cynghorir I gysylltu â'ch cwmni yswiriant eich hun.
start content

Cyllidebu

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cyfrifo cyllideb cyn dechrau ailwampio eiddo gwag. Mae'r Asiantaeth Tai Gwag yn awgrymu cyllidebu ar gyfer swm wrth gefn o 10% o leiaf, ac os yw'r eiddo yn adfeiliedig iawn, dylai fod yn agosach at 25%.

Yswiriant

Gall y gwaith adeiladu effeithio ar eich yswiriant cartref a chynnwys – cysylltwch â’ch cwmni yswiriant eich hun.

Cyfyngiadau Cyfreithiol

Mae syniadau llawn dychymyg ar gyfer ailddatblygu eiddo gwag yn dda, ond os na fydd yn cael caniatâd cynllunio neu ganiatâd rheoliadau adeiladu, bydd angen i chi feddwl eto. Siaradwch â’r Awdurdod Lleol cyn gynted â phosibl fel nad ydych yn gwastraffu amser ac arian.

Dewis adeiladwr

Gall y gwaith adeiladu fod yn ddrud a gall fod yn llawn straen felly mae’n bwysig dewis yr adeiladwr cywir i weithio i chi. Nid dim ond y 'cowbois' anonest rydych angen eu hosgoi, nid yw rhai masnachwyr gonest a diffuant iawn yn addas i wneud y gwaith chwaith.

Mae nifer o wefannau y gallwch ymweld â nhw i gael cyngor ynglŷn â dewis eich adeiladwr:

Cyngor ar Bopeth

Sefydliad Siartredig Adeiladu

Ffederasiwn y Meistr Adeiladwyr gan gynnwys contract “Plain English” y gellir ei lawrlwytho ac Arweiniad Hanfodol i Wella Tai

Mae Trustmark  yn sefydliad nid er elw sy’n cael ei gefnogi gan y Llywodraeth sy'n eich galluogi i chwilio ar-lein yn ôl cod post am grefftwyr lleol

end content