Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Tai Cartrefi Gwag Benthyciad Gwella Eiddo

Benthyciad Gwella Eiddo


Summary (optional)
start content

Mae cymorth ariannol ar gael i helpu i sicrhau bod modd ailddefnyddio cartrefi gwag. Mae’r cynllun Benthyciad Gwella Eiddo (a ariennir gan Lywodraeth Cymru) yn darparu benthyciadau di-log i alluogi adnewyddu neu wella cartrefi gwag, neu drawsnewid eiddo amhreswyl gwag yn lety preswyl.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â'r Tîm Strategaeth Tai ar: strategaethtai@conwy.gov.uk

Ffôn: (01492) 574235

 

end content