Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Tai Cartrefi Gwag Adnewyddu annedd sy'n wag yn yr hirdymor a chyfradd TAW gostyngedig

Adnewyddu annedd sy'n wag yn yr hirdymor a chyfradd TAW gostyngedig


Summary (optional)
start content

Os ydych chi’n adnewyddu eiddo heb ei feddiannu, efallai y byddai’n bosib elwa o gyfradd TAW gostyngedig ar waith adnewyddu.

Er mwyn cael eich ystyried, mae'n rhaid i'r eiddo fod wedi bod yn wag ers 2 flynedd o leiaf, ac yn uniongyrchol cyn dechrau'r gwaith adnewyddu.

Mae canllawiau CThEM yn nodi bod llythyr gan yr Awdurdod Lleol yn cadarnhau bod yr eiddo wedi bod yn wag am y cyfnod cymhwyso yn gwbl dderbyniol.

Os ydych chi’n meddwl eich bod yn gymwys llenwch y ffurflen isod neu cysylltwch â Jeremy Grant ar

 

Noder na allwn ddweud wrthych beth sy’n gymwys na chadarnhau bod cyfradd TAW gostyngedig yn berthnasol i’ch eiddo. CThEM sy’n penderfynu ar y materion hyn.

end content