Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Tai Cartrefi Gwag Y Sefyllfa yng Nghonwy

Y Sefyllfa yng Nghonwy


Summary (optional)
start content

Ar unrhyw un adeg, mae mwy na 1600 o gartrefi yn sir Conwy sydd wedi bod yn wag am 6 mis neu fwy. Mae llawer o’r eiddo hyn mewn cyflwr da ac yn parhau’n wag tra mae’r perchnogion yn penderfynu beth i’w wneud gyda nhw. Fodd bynnag, mae eraill mewn cyflwr gwael neu’n aros yn wag am gyfnodau hir. Gall eiddo fel y rhain gael effaith negyddol ar eiddo gerllaw.

Cost cartref gwag

Mae un amcangyfrif yn awgrymu bod cartref gwag yn costio’i berchennog oddeutu £135 yr wythnos (neu £7018 y flwyddyn), wrth ystyried colli incwm rhent, ynghyd â'r costau sy'n gysylltiedig â dirywiad, fandaliaeth, yswiriant a thalu Treth y Cyngor.

Sut y gallwn helpu

Mae ein Cynllun Cartrefi Gwag Conwy wedi bodoli ers 2008. Mae swyddog pwrpasol i helpu i fynd i’r afael â’r materion gall cartrefi gwag eu cyflwyno weithiau a delio â cheisiadau am fenthyciadau a chyllid grant.

Os ydych eisiau dweud wrthym am gartref gwag, neu drafod opsiynau ar gyfer eich eiddo gwag, cysylltwch â’r Swyddog Cartrefi Gwag:

  • Rhif Ffôn: 01492 574235 neu 01492 576274
  • E-bost: strategaethtai@conwy.gov.uk
  • Ysgrifennwch atom: Y Strategaeth Tai Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GL.
end content