Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Tai Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr Asesiad o Anghenion Llety Sipsiwn a Theithwyr (GTAA)

Asesiad o Anghenion Llety Sipsiwn a Theithwyr (GTAA)


Summary (optional)
start content

O dan Ddeddf Tai (Cymru) 2014 mae’n ddyletswydd ar awdurdodau lleol i gynnal Asesiadau o Anghenion Llety Sipsiwn a Theithwyr ac i asesu'r angen am safleoedd o fewn eu hardaloedd.

Cyflawnir yr asesiadau bob pum mlynedd, ac eleni bu Conwy yn gweithio mewn partneriaeth â Chyngor Sir Ddinbych i asesu’r angen am safleoedd o fewn y ddwy sir. Cymeradwywyd yr asesiad o anghenion presennol gan Lywodraeth Cymru ym mis Mawrth 2017.

Nododd asesiad 2017 bod angen:

  • Safle preswyl. Dim angen uniongyrchol yng Nghonwy ond at ddibenion ymchwiliad pellach, mae angen yn y dyfodol am un llain yn y 2 i 5 mlynedd nesaf wedi'i gynnwys yn yr asesiad hwn. 
  • Safle tramwy – mae angen am 7 llain tramwy wedi’i nodi.

Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth ynghylch yr Asesiad o Anghenion Llety Sipsiwn a Theithwyr, cysylltwch â'r Tîm Strategaeth Tai ar 01492 576274 neu anfonwch e-bost strategaethtai@conwy.gov.uk

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy