Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Tai Digartrefedd Strategaeth Digartrefedd

Strategaeth Digartrefedd


Summary (optional)
start content

Mae Rhan 2 o Ddeddf Tai (Cymru) 2014 yn rhoi dyletswydd statudol ar bob awdurdod lleol yng Nghymru i gynnal adolygiad o ddigartrefedd a ffurfio Strategaeth Digartrefedd.

Mae Conwy wedi gweithio gyda’r 6 Awdurdod Lleol yng Ngogledd Cymru i ddatblygu strategaeth ranbarthol.

Cytunwyd i gymryd camau rhanbarthol i sicrhau dull cydlynol a chyson i fynd i'r afael â digartrefedd ar draws Gogledd Cymru. Y nod yw mynd i’r afael â gwraidd achosion digartrefedd gyda’r nod yn y pen draw i ddod â digartrefedd i ben yng Ngogledd Cymru.

Mae copi o’r Strategaeth Ranbarthol a chynllun gweithredu lleol ar gael isod.

I gysylltu â’r Tîm Strategaeth Tai, neu am fwy o wybodaeth gallwch ffonio 01492 576274 neu anfon e-bost – strategaethtai@conwy.gov.uk   

Strategaeth Ranbarthol Digartrefedd Gogledd Cymru 2018-2022

end content