Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Tai Gwelliannau Tai Effeithlonrwydd Ynni ECO-Flex: Gwelliannau Effeithlonrwydd Ynni

ECO-Flex: Gwelliannau Effeithlonrwydd Ynni


Summary (optional)
 
start content

Cynllun grant yw’r Rhwymedigaeth Cwmni Ynni (Energy Company Obligation (ECO)) ar gyfer gwelliannau effeithlonrwydd ynni. Gellir defnyddio’r grant ar gyfer gwelliannau megis boeleri newydd neu inswleiddio.

Ydw i’n gymwys?

Gallech fod yn gymwys ar gyfer y grant hwn os ydych ar incwm isel ac

  • Yn gwario mwy na 10% o’ch incwm ar gynhesu eich cartref
  • Rydych yn ddiamddiffyn i’r effaith o fyw mewn cartref oer, er enghraifft oherwydd eich oedran neu iechyd gwael.

Sut ydw i’n gwneud cais?

Bydd asiantau neu osodwyr sy’n gweithio ar ran cwmnïau ynni yn gwirio os ydych yn gymwys trwy ddarganfod mwy amdanoch a pha mor ynni-effeithlon yw eich cartref. Byddant wedyn yn anfon cais i'r Cyngor. Dim ond gwirio’r cais a chadarnhau cymhwysedd mae’r Cyngor. Bydd yr asiant neu’r gosodwr wedyn yn pasio’ch cais ymlaen i’r cwmni ynni. Y cwmni ynni fydd yn gwneud y penderfyniad terfynol ar eich cais.

Os yw’r cwmni ynni yn cymeradwyo eich cais, dylai’r asiant neu’r gosodwyr drefnu i’r gwaith gael ei wneud.

Darganfod mwy am y cynllun

Dogfennau ategol:

Cais am reoliadau cwyhwysedd hyblyg y rhwymedigaeth cwmni ynni (ECO) (Diwygiedig Medi 2019)
Canllawiau Eco Flex i ddeiliad tai
Canllawiau Eco-Flex i osodwyr
Wedi'w ddisodli - Datganiad o fwriad y rhwymedigaeth cwmni ynni - Fersiwn 1 Cyhoeddwyd Mawrth 2019
Datganiad o fwriad y rhwymedigaeth cwmni ynni - Fersiwn 2 Cyhoeddwyd Mai 2019

end content