Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Tai Gwybodaeth i Landlordiaid Fforwm Landlordiaid Conwy

Fforwm Landlordiaid Conwy


Summary (optional)
Mae’r fforwm yn gyfle i landlordiaid glywed newyddion, gofyn cwestiynau, cwrdd â landlordiaid eraill a chlywed am wasanaethau a fyddai efallai o ddiddordeb.
start content

Fforwm Landlordiaid Mis Mai 2022

Mae Fforwm Landlordiaid Conwy mis Mai wedi ei ganslo. Rydym yn darparu dolenni i ddigwyddiadau ble gall landlordiaid glywed am y Ddeddf Rhentu Cartrefi a gofyn cwestiynau arbenigol.

Mae’r ffordd rydych chi’n gosod tai yn newid.

Mae cyfraith tai yn newid: Rhentu Cartrefi Cymru | LLYW.CYMRU

Daw Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) i rym ar 15 Gorffennaf 2022.

  • Terminoleg newydd
  • Cytundebau tenantiaeth newydd
  • Gofynion diogelwch gorfodol ychwanegol
  • Cyfnodau rhybudd newydd
  • Rheolau newydd mewn perthynas ag addasrwydd anheddau

Taflen i Lawrlwytho (llyw.cymru)

Gan fod yn rhaid i landlordiaid baratoi ar gyfer y Ddeddf rydym ni wedi penderfynu peidio â chynnal Fforwm Landlordiaid Conwy fis Mai ond, yn hytrach, rhoi cyfle i landlordiaid glywed gan arbenigwyr yn y sector. 

Mae Elite Property Services a’r Gymdeithas Landlordiaid Preswyl Genedlaethol (NRLA) yn cynnal y digwyddiadau canlynol. 

elite_property_services_logo

Elite Property Services.
Wedi’i hwyluso gan David Roberts. Ar Zoom
19 Mai, 6.00 –  7.00pm


Gyda Chynrychiolydd Gogledd Cymru yr NRLA Sandra Towers; Arweinydd Deddf Rhentu Cartrefi Llywodraeth Cymru, a Rhentu Doeth Cymru

I gofrestru ac i dderbyn y ddolen Zoom e-bostiwch david@eliteprop.net
CCBC      NRLA


Y Gymdeithas Landlordiaid Preswyl Genedlaethol

Gweminarau Cymru Gyfan yr NRLA. Agored i bawb ac yn rhad ac am ddim.

26 Mai, gyda Swyddog Polisi’r NRLA, James Woods, Arweinydd Llywodraeth Cymru ar Ddeddf Rhentu Cartrefi, Simon White, a thîm cyngor yr NRLA i ateb eich cwestiynau

20 Mehefin gyda Chyfreithiwr NRLA David Smith; Simon White a thîm cyngor yr NRLA.

11 Gorffennaf gyda chynrychiolydd rhanbarthol yr NRLA; Simon White a thîm cyngor yr NRLA.

I gofrestru ar gyfer unrhyw ddigwyddiad NRLA, cliciwch yma

Anogir landlordiaid i anfon unrhyw gwestiynau sydd ganddyn nhw a rhoi adborth am unrhyw bwnc drwy anfon neges e-bost: strategaethtai@conwy.gov.uk

Os hoffech ddarganfod mwy am Fforwm Landlordiaid Conwy, cofrestru i gael diweddariadau gan y tîm neu ofyn cwestiwn i ni yna gallwch wneud hynny yma:

 

end content