Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Tai Gwybodaeth i Landlordiaid Fforwm Landlordiaid Conwy

Fforwm Landlordiaid Conwy


Summary (optional)
Mae’r fforwm yn gyfle i landlordiaid glywed newyddion, gofyn cwestiynau, cwrdd â landlordiaid eraill a chlywed am wasanaethau a fyddai efallai o ddiddordeb.
start content

Bydd y fforwm nesaf yn cael ei gynnal ar 23 Medi dros Zoom, o 6.00pm tan 7.30pm.

O ganlyniad i’r Coronafeirws, ni allwn gynnal y fforwm fel yr arfer o hyd, ond rydym yn bwriadu cynnal digwyddiad wyneb yn wyneb yn 2022.

Byddwn yn llunio partneriaeth â’r Gymdeithas Landlordiaid Preswyl Genedlaethol (NRLA). A gall aelodau'r NRLA archebu’n uniongyrchol drwy eu cyfrif. Os nad ydych chi’n aelod, gallwch archebu drwy anfon neges e-bost i mailto:strategaethtai@Conwy.gov.uk

Ac fe anfonwn ni’r ddolen atoch chi.

  • Bydd Tim Thomas, y Swyddog Polisi yn darparu'r newyddion diweddaraf ac yn arddangos rhai o’r gwasanaethau mae NRLA yn ei chynnig.
  • Gavin Dick – gwella effeithiolrwydd ynni a sut i eithrio eich eiddo o’r Rheoliadau Isafswm Effeithiolrwydd Ynni
  • Bydd staff Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn darparu’r wybodaeth leol ddiweddaraf am ddigwyddiadau a gwasanaethau.

Anogir landlordiaid i anfon unrhyw gwestiynau sydd ganddyn nhw a rhoi adborth am unrhyw bwnc drwy anfon neges e-bost i mailto:strategaethtai@Conwy.gov.uk

CBSC     NRLA

 

end content