Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Tai Gwybodaeth i Landlordiaid Tenantiaethau Preifat a Covid-19

Tenantiaethau Preifat a Covid-19


Summary (optional)
start content

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi mesurau dros dro i amddiffyn tenantiaethau y mae coronafeirws yn effeithio arnynt.

Yn y sefyllfa hon sy'n newid yn gyflym, mi fydd y wybodaeth a chyngor i landlordiaid ar gael o:

Rydym yn argymell yn gryf bod landlordiaid yn cysylltu â'u tenantiaid i ddarganfod eu hamgylchiadau unigol.

Mae'r Cyngor yn cydlynu cymorth lleol ar gyfer pobl sy'n agored i niwed neu'n hunan-ynysu. Ffôn 01492 575544.

Gwasanaeth Atal Digartrefedd 

Mae’r gwasanaeth wyneb yn wyneb wedi cau. Gall unrhyw un sy’n ddigartref neu sydd mewn perygl o fod yn  ddigartrefedd gysylltu â ni Dydd Llun i dydd Iau 8:45am i 5:15pm, a dydd Gwener 8:45am i 4:45pm ar 0300 124 0050 neu housingsolutions@conwy.gov.uk. Y rhif mewn argyfwng y tu allan i oriau swyddfa arferol yw 0300 1233079.

end content