Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Tai Information for Tenants A ydych chi'n denant i eiddo'r Cyngor neu Gymdeithas Dai?

A ydych chi'n denant i eiddo'r Cyngor neu Gymdeithas Dai?


Summary (optional)
start content

Rydyn ni eisiau sicrhau y gall pawb gael mynediad i gartref sy'n addas iddyn nhw. I rai, gallai hyn olygu symud i gartref sydd â mwy o ystafelloedd gwely, neu gartref sydd wedi cael ei addasu i helpu rhywun i fyw'n annibynnol, neu symud o gartref sy'n gostus i'w redeg a'i gynnal a chadw.

Rydyn ni wedi creu arolwg i gael gwell syniad o'r rhwystrau i symud y gallai rhai pobl fod yn eu hwynebu ac i gael teimlad o sut y gallen ni ddarparu mwy o gymorth os a phryd mae pobl yn dewis symud.

Does dim angen i chi fod yn meddwl am symud i ateb y cwestiynau hyn, y cyfan rydym ei eisiau yw gwybodaeth am unrhyw beth a allai helpu pobl nawr ac yn y dyfodol.

Bydd yr arolwg yn cymryd 10-15 munud i'w gwblhau ac i ddweud diolch, byddwn yn eich cynnwys mewn raffl.

(Diweddarwyd 26 Chwefror 2021)

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am y gwaith yma, cysylltwch â Strategaeth Tai (strategaethtai@conwy.gov.uk).

end content