Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Tai Information for Tenants Cyfarfod Tenantiaid Preifat

Cyfarfod Tenantiaid Preifat


Summary (optional)
Cyfarfod ar gyfer Tenantiaid Preifat yn Sir Conwy, 6.00– 7.30pm, 25 Mawrth 2021
start content

Dyma’r cyfarfod cyntaf o’i fath ac mae gwahoddiad i denantiaid preifat i fynychu cyfarfod yn llawn gwybodaeth ddefnyddiol. Dyma gyfle i ddarganfod mwy am ‘Pwls Tenantiaid’ – llais tenantiaid; a gwybodaeth ar ddewisiadau tai fforddiadwy gan ‘Tai Teg’ a sut i gael help os ydych yn poeni am eich tenantiaeth. Gallwch ofyn cwestiynau ar bynciau tenantiaeth drwy eu cyflwyno o flaen llaw neu yn ystod y cyfarfod.

Cynhelir y cyfarfod am ddim dros Zoom, 6.00pm – 7.30pm ar ddydd Iau 25 Mawrth.

Gallwch gofrestru ar gyfer y cyfarfod drwy ddefnyddio’r ddolen hon tan hanner dydd ar 24 Mawrth 2021.


Mynychwyr munud olaf, neu i ofyn unrhyw gwestiynau ffoniwch 01492 574225 neu anfonwch e-bost at strategaethdai@conwy.gov.uk

Gwasanaeth Tai Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy sydd yn trefnu’r cyfarfod.

end content