Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Bioamrywiaeth Ar Eich Tir


Summary (optional)
Helpu i ofalu am eich amgylchedd lleol.
start content

Darganfyddwch sut gallwch wneud eich tir yn well i fywyd gwyllt

Os ydych yn berchen ar ddarn o dir o unrhyw faint, mae sawl modd y gallwch roi cymorth i fywyd gwyllt lleol. Hyd yn oed gydag addasiadau bach i ymarferion rheoli, gellir gwella tir ar gyfer bywyd gwyllt. Mae syniadau yn cynnwys:

  • Gadael i dyfiant dyfu tipyn o fetrau tu draw i derfynau cae, megis llwyni a glannau afon a ffensiau hyd yn oed.
  • Gosod blychau ystlumod, pathew ac adar mewn coetir
  • Gosod blwch neu lofft tylluanod mewn hen adeiladau a choed
  • Osgoi torri gwrychoedd yn y tymor bridio adar
  • Cynnal a chadw neu greu pyllau neu ffosydd
  • Gosod gwâl i ddyfrgwyn ar lan eich afon.

Gall yr holl fesurau syml hyn godi gwerth eich tir fel cynefin ar gyfer bywyd gwyllt.

Taflen: Y Dylluan Wen yng ngogledd ddwyrain Cymru

end content