Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Garddio Ar Gyfer Glöynnod Byw


Summary (optional)
Darganfod sut i ddenu glöynnod byw i’ch gardd
start content

Gall hyd yn oed yn ardd leiaf fod yn hafan bwysig i löynnod byw. Gall blodau’r ardd fod yn ffynhonnell neithdar gwerthfawr, sef prif gyflenwad bwyd glöynnod byw. Mae lleihad mawr wedi digwydd yn y ffynhonnell hon o fwyd yng nghefn gwlad yn ystod y blynyddoedd diwethaf, gan fygwth sawl glöyn byw.

Gall unrhyw ardd wneud gwahaniaeth wrth fod o fudd i löynnod byw. Bydd gardd glöynnod byw dda yn llawn blodau lliwgar a fydd yn rhoi neithdar o’r gwanwyn hyd yr hydref. Mae modd garddio ar gyfer glöynnod byw yn y gerddi mwyaf ffurfiol hyd yn oed, trwy ddewis y mathau o blanhigion sy’n cynhyrchu fwyaf o neithdar. Er enghraifft dewiswch fathau efo blodau sengl yn hytrach na blodau dwbl, gan y bydd y glandiau sy’n cynhyrchu neithdar wedi cael eu colli o’r rhai dwbl, mae’n debyg.

Mae’n well gan löynnod byw lefydd cynnes a chysgodol, ac felly mae’n bwysig cofio hyn wrth gynllunio’ch gardd. Bydd glöynnod byw oedolion yn bwydo ar y neithdar melys o lawer o rywogaethau o flodau.  Ond bydd eu lindys yn bwydo yn bennaf ar un math o blanhigyn. Er enghraifft, bydd sawl glöyn byw yn dodwy eu hwyau ar ddail poethion gan fod eu lindys yn bwydo ar y dail. Felly bydd gan yr ardd ddelfrydol ar gyfer glöynnod byw blanhigion i roi bwyd i’r lindys a rhai efo blodau sy’n rhoi digon o neithdar i’r oedolion.

Dyma restr o blanhigion, wedi’u trefnu yn ôl eu hadeg blodeuo. Mae Aubretia yn blodeuo o Ebrill i Fai, tra bo eiddew yn blodeuo o Hydref i Ragfyr. Trwy ddewis pa blanhigion i roi yn eich gardd, gallwch ddenu glöynnod byw drwy’r flwyddyn.

Planhigyn Bwyd i Loÿnnod Byw

 1. Aubretia
 2. Blodyn Heuldro
 3. Hebe
 4. Clychau’r Gog
 5. Croes yr Hwyr
 6. Lafant
 7. Briallu
 8. Penigan Barfog
 9. Penrhudd
 10. Blodyn y Fagwr
 11. Gwyddfid
 12. Mintys Y Gath
 13. N’ad Fi’n Angof
 14. Triaglog Goch
 15. Bidolglys yr Ardd
 16. Swllt Dyn Tlawd
 17. Coeden Fêl
 18. Llygad Llo Mawr
 19. Glesyn y Coed
 20. Melyn Yr Hwyr
 21. Gold Talsyth
 22. Coeden Lelog
 23. Mintys
 24. Gold Ffrainc
 25. Beryn Chwerw
 26. Llysiau'r-Milwr Coch
 27. Tamaid y Cythraul / Clafrllys
 28. Fflocsen
 29. Helichrysum
 30. Blodyn Mihangel
 31. Briweg Iâr Fach yr Haf
 32. Eiddew

Dyma restr o lindys a'r planhigion y byddwch eu hangen er mwyn eu denu i'ch gardd.

LindysPlanhigyn Bwyd
Y Fantell Goch, Iâr Fach Lygadog, Glöyn Trilliw Dail Poethion
Iâr Fach Dramor Ysgall
Gloyn Mawr Gwyn, Glöyn Bach Gwyn Capan Cornicyll, Bresych
Gleysyn Y Celyn Cwyrwialen, Celynnen, Eiddew
Glöyn Brwmstan Breuwydden
Glesyn Cyffredin Pysen Ceirw, Maglys Du
Blaen Oren, Iâr Wen Wythiennog Berwr Y Cerrig, Swllt Dyn Tlawd, Garlleg y Berth


Tua diwedd yr haf, bydd llawer o löynnod byw yn bwydo ar ffrwythau sy’n pydru.

Gall rhwng 15 a 20 gwahanol fath o löyn byw ymweld â gardd o faint cyffredin yn ystod y flwyddyn. Bydd y rhan fwyaf o loÿnnod byw yn gaeafu fel lindys, ond bydd rhai ohonynt yn gaeafgysgu mewn llefydd claear, tywyll fel cytiau gardd, felly gwnewch yn siŵr nad ydych yn aflonyddu ar löyn byw os dewch o hyd iddo’n gaeafgysgu.

Am bob glöyn byw sy’n ymweld â’ch gardd, gall fod  hyd at 20 math o wyfyn. Gallwch ddenu gwyfynod drwy blannu blodau nos persawrus fel Gwyddfid, Melyn yr Hwyr, Nicotiana, Jasmin a Chroes yr Hwyr.

Mwy o Wybodaeth


Ymddiriedolaethau Natur Cymru
end content