Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Gardd Synhwyraidd


Summary (optional)
Gweld sut gallwch wneud eich gardd yn ddiddorol i’ch holl synhwyrau
start content

Dyma restr o flodau gwyllt, llwyni a phlanhigion dringo brodorol y gellir eu defnyddio i greu gardd i’r synhwyrau.  Mae ganddynt oll nodweddion sy’n cyffroi ein gwahanol synhyrau: cyffwrdd, blasu, gweld, arogli a chlywed.  Mae gerddi i’r synhwyrau yn ffordd hynod o dda o ddysgu plant abl a llai abl am yr amrywiaeth o blanhigion.

PlanhigynDisgrifiadTeimladGwerth i fywyd gwyllt
Llysiau Pigynnau blodau melyn Lliw Adar
Gludlys Blodau melyn llachar Arogl Ystlumod, gwyfynod
Tafod yr Ych Blewog gyda blodau glas Lliw, cyffyrddiad Ystlumod, gwyfynod, gwenyn
Briza Media Glaswellt crynu Sŵn -
Coeden Fêl Blodau mewn clystyrau piws Arogl Gloÿnnod byw
Corn Glas Planhigyn isel ar gyfer mannau cil haul Lliw Gloÿnnod byw
Cacamwnci Pennau hadau gludiog Cyffyrddiad -
Hesgen Bendrom Hesgen bendrom mewn lleoedd llaith Sŵn -
Mintys y Gath Perawrys Arogl -
Llysiau'r Cwlwm Perlysieuyn blewog Cyffyrddiad -
Camri Blodau gwyn persawrus Arogl -
Briallen Fair Clychau melyn Lliw Gloÿnnod byw, gwyfynod
Planhigyn Cyri Dail persawrus Arogl -
Melyn yr Hwyr Blodau melyn Arogl Ystlumod, gwyfynod
Ffenigl Llysieuyn persawrus Blas -
Wermod Wen Dail pigog, bloday llygad y dydd Arogl -
Cedorwydd Gwlanog gydablodau melyn Lliw, cyffyrddiad Gloÿnnod byw
Na'd Fi'n Angof Blodau bychain glas Lliw Gloÿnnod byw
Sifysen Perlysieuyn blas garlleg Blas -
Mynawyd y Bugail Persawrus gyda blodau glas/pinc Lliw, arogl Gloÿnnod byw
Wialen Aur Blodau melyn Lliw Gloÿnnod byw
Bydon Chwerw Pennau hadau manflewog, mannau llaith Lliw Gloÿnnod byw
Gwyddfid Dringwr Arogl Ystlumod, gwyfynod
Isop Pigau, blodau glas Lliw Gloÿnnod byw
Clust yr Oen Dail meddal Cyffyrddiad -
Lafant Perlysieuyn persawrus Arogl -
Balm Lemon Arogl lemon Arogl -
Marjoram Dail persawrus, blodau bach pinc Arogl, blas Ystlumod, gwyfynod, gwenyn
Mint Perlysieuyn adnewyddol Arogl, blas -
Heboglys Bloday bychain gwynion Cyffyrddiad Ystlumod, gwyfynod
Siriol Pêr y Nos Blodau porffor Arogl Ystlumod, gwyfynod
Oregano Perlysieuyn persawrus Arogl, blas -
Llygaid Llo Mawr Blodau mawr gwyn Lliw Gwenyn
Llin Llyfant Porffor Blodau porffor Lliw Gwenyn
Gwyddau Bach Llwyn gyda gwyddau bach meddal Cyffyrddiad -
Triaglog Coch Blodau coch persawrus Lliw Gloÿnnod byw
Rhosmari Perlysiuyn persawrus Arogl, blas -
Saets Perlysieuyn persawrus Arogl, blas -
Salad Burnet Dail bwytadwy Blas -
Barf yr Afr 'Clociau' hadau anferth fel dant y llew Lliw, cyffyrddiad -
Trwyn y Llo Blodau melyn Lliw Gloÿnnod byw
Hesgen Gynnar Dail gwythiennog Cyffyrddiad -
Lluglys Gludiog Coesynau gludiog, blodau pinc Arogl, cyffyrddiad Ystlumod, gwyfynod
Cribau'r Pennawr Pennau pigog yn yr hydref Cyffyrddiad Gloÿnnod byw
Teim Dail persawrus Arogl, blas Ystlumod, gwyfynod, gloÿnnod byw
Lluglys Gwyn Bloday gwyn Arogl Ystlumod, gwyfynod, pry clustiog, gwenyn
Garlleg Gwyllt Dail yn arogli fel garlleg Arogl, blas -
Cribell Felen Pennau hadau sych yn ratlo Sŵn -

 

Cyswllt

Ffôn: 01492 575123
E-bost: affch@conwy.gov.uk

end content