Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Gwylio adar ar gyfer dysgwyr Cymraeg


Summary (optional)
Yn galw dysgwyr Cymraeg...cael hwyl yn cerdded a gwylio adar yn Gymraeg.
start content

Crynodeb o’r digwyddiad:

Ar gyfer dysgwyr Cymraeg y mae’r digwyddiad hwn yn addas, a chaiff ei gynnal ar y cyd â Chyngor Gwynedd. Mae hon yn daith 4 milltir ar darmac a glaswellt hyd at Morfa Madryn gyda rampiau at y cuddfannau.

 • Dewch â binocwlars a dillad sy’n dal dŵr
 •  Mynediad i gadeiriau olwyn
 • Dysgwyr a siaradwyr Cymraeg
 • Mae croeso i oedolion a phlant hŷn sydd â diddordeb
 • Dim cŵn os gwelwch yn dda
 • Efallai y byddwn yn ymweld â’r caffi ar y diwedd! 
 • Bydd y digwyddiad yma’n cael ei gyflwyno yn Gymraeg yn unig

Lleoliad:

 • Promenâd Llanfairfechan hyd at Warchodfa Natur Morfa Madryn
 • Wrth gaffi’r pafiliwn ar bromenâd Llanfairfechan. LL33 0BY

Dyddiad ac amser:

 • Dydd Iau 31 Mai 2018 , 12pm - 2pm Cyrhaeddwch am 11.45am ar gyfer dechrau’n brydlon

Gwybodaeth archebu:

 • Mae archebu lle yn hanfodol.
 • Ffoniwch 01492 575547
 • Sicrhewch eich bod wedi darllen ein telerau ac amodau cyn gwneud eich archeb
end content