Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Sioe Gŵn Hwyliog y Gogarth


Summary (optional)
start content

Crynodeb o’r digwyddiad:

Dewch â’ch ci i gyfarfod y defaid a mwynhewch y sioe gŵn hwyliog yn Fferm y Parc ar y Gogarth. Gyda gwobrau i’w hennill, cwrs ystwyther, arddangosiadau cneifio, gweithgareddau i’r plant a llawer mwy...

  • Mae’r sioe gŵn yn cael ei chynnal yn Fferm y Parc, taith fer ar droed (tua 10 munud) ar draws caeau o Ben y Gwylfryn
  • Mae’r tir yn anwastad felly argymhellir esgidiau cerdded neu esgidiau ymarfer a dewch â dillad addas ar gyfer tywydd y Gogarth – pedwar tymor mewn un diwrnod!
  • Croeso i oedolion a theuluoedd
  • Bydd y digwyddiad yma’n cael ei gyflwyno yn Gymraeg a Saesneg

Lleoliad:

  • Fferm y Parc, y Gogarth (Cewch gyrraedd Fferm y Parc ar lwybr troed o'r maes parcio ar Ben y Gwylfryn).
  • Mae parcio ar gyfer y digwyddiad ar gael ar y Gogarth (parcio talu ac arddangos). Fel arall, gellir teithio gyda'r tram, car cebl neu gerdded

Dyddiad ac amser:

  • Sadwrn 16 Mehefin 2018 11am - 4pm

Gwybodaeth archebu:

  • Dim angen archebu lle

Gwybodaeth bellach:

end content