Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Clirio safle magnelau Trwyn y Gogarth


Summary (optional)
Codi sbwriel gyda thema hanesyddol a byd natur!
start content

Crynodeb o’r digwyddiad:

Dewch i helpu Wardeniaid y Parc Gwledig i godi sbwriel yn yr Heneb Gofrestredig. Mae safle magnelau Trwyn y Gogarth, lleoliad yr Ysgol Magnelau Arfordirol yn ystod yr Ail Ryfel Byd, yn un o Henebion Cofrestredig mwyaf modern Cymru. Heblaw am ei ddiddordeb hanesyddol helaeth, mae hefyd yn darparu cartref gwych i fyd natur – dewch â’ch binocwlars efallai, gan y bydd yn gyfnod mudo i’r adar!

 • Cerdded yn bennaf ar hyd ffyrdd a llwybrau
 • Argymhellir esgidiau cerdded - ond mae dillad sy’n dal dŵr ac yn gynnes rhag y gwynt, hetiau, eli haul, a digon i yfed yn hanfodol felly byddwch yn barod am unrhyw dywydd!
 • Croeso i oedolion/deuluoedd
 • Darperir menig a chasglwyr sbwriel
 • Mae croeso i gŵn gydag ymddygiad da ar dennyn
 • Bydd y digwyddiad yma’n cael ei gyflwyno yn Gymraeg a Saesneg

Lleoliad:

 • Parc Gwledig y Gogarth
 • Cyfarfod yn nholldy Penmorfa (GR:SH 769 823)

Dyddiad ac amser:

 • Dydd Sul 9 Medi 2018 1pm – 4pm

Gwybodaeth archebu:

 • Mae archebu lle yn hanfodol
 • Ffoniwch swyddfa Parc Gwledig y Gogarth ar 01492 874151
 • Sicrhewch eich bod wedi darllen ein telerau ac amodau cyn gwneud eich archeb
end content