Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Heicio yn y Grug ar Fynydd y Dre, Conwy


Summary (optional)
start content

Crynodeb o’r digwyddiad:

Archwilio hanes a bywyd gwyllt diddorol Mynydd y Dre, Conwy ac Ystâd Pensychnant gyfagos gyda thaith gerdded wedi’i thywys gan Sefydliad Pensychnant a’r Warden Cefn Gwlad Conwy.

 • Dewch â dillad cynnes sy’n dal dŵr.
 • Gwisgwch esgidiau cryfion gan fod darnau serth sydd yn llithrig pan fo’n wlyb dan draed
 • Argymhellir dod â binocwlars os oes gennych bâr
 • Dim cŵn os gwelwch yn dda
 • Bydd croeso i chi ymuno â ni am baned o de ym Mhensychnant ar y diwedd
 • Croesewir rhoddion i Sefydliad Pensychnant
 • Bydd y digwyddiad yma’n cael ei gyflwyno yn Gymraeg a Saesneg

Lleoliad:

 • Mynydd y Dre, Conwy
 • Canolfan Gadwraeth Pensychnant, Ffordd Bwlch Sychnant, Conwy, Conwy, LL32 8BJ (SH751770)
 • Mae maes parcio Canolfan Cadwraeth Pensychnant ar dop Bwlch Sychnant. O Gonwy ar hyd ffordd Bwlch Sychnant: unwaith y byddwch wedi mynd dros y grid gwartheg, trowch i mewn i’r trydydd dreif ar eich dde sy’n mynd â chi i faes parcio ychydig islaw’r tŷ.

Dyddiad ac amser:

 • Dydd Llun 30 Gorffennaf 2018, 1-4pm

Gwybodaeth archebu:

 • Mae archebu lle yn hanfodol
 • Ffoniwch 01492 575547
end content