Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Trosolwg o Ddigwyddiadau Bywyd Gwyllt yng Nghonwy 2018


Summary (optional)
start content

 

DyddiadAmser                                  Teitl                            LleoliadCroeso i
Dydd Sul 20 Mai 2018 10:00am - 4:30pm (oddeutu) Adar y Foryd, y Rhostir a'r Arfordir RSPB Conwy a’r Parc Gwledig y Gogarth Oedolion a theuluoedd.
Bydd y digwyddiad yma’n cael ei gyflwyno yn Gymraeg a Saesneg
Dydd Mawrth 29 Mai 2018 10:30am - 12:30pm

1:30pm - 3:30pm
Coetiroedd Cyffrous Gwarchodfa Natur Leol Coed   Bodlondeb Oedolion a phlant hŷn sydd â diddordeb.
Bydd y digwyddiad yma’n cael ei gyflwyno yn Saesneg yn unig
Dydd Mercher 30 Mai 2018 10:30am - 12:30pm Coetiroedd Cyffrous Gwarchodfa Natur Leol Coed   Pwllycrochan  Oedolion a phlant hŷn sydd â diddordeb.
Bydd y digwyddiad yma’n cael ei gyflwyno yn Saesneg yn unig
Dydd Iau 31 Mai 2018 12:00pm - 2:00pm Gwylio adar ar gyfer dysgwyr Cymraeg Llanfairfechan Dysgwyr a siaradwyr Cymraeg - oedolion a phlant hŷn sydd â diddordeb.
Bydd y digwyddiad yma’n cael ei gyflwyno yn Gymraeg yn unig.
Dydd Sadwrn 9 Mehefin 1:00pm - 4:00pm Diwrnod Moroedd y Byd ym Mhensarn Traeth Pensarn  Mae’r digwyddiad wedi ei anelu at blant yng nghwmni oedolyn.
Bydd y digwyddiad yma’n cael ei gyflwyno yn Saesneg yn unig
Sadwrn 16 Mehefin 2018 11:00am - 4:00pm Sioe Gŵn Hwyliog y Gogarth Fferm y Parc, y Gogarth Oedolion a theuluoedd.
Bydd y digwyddiad yma’n cael ei gyflwyno yn Gymraeg a Saesneg.
Dydd Sul 24 Mehefin 2018 10:30am - 3:00pm Gloÿnnod Byw Gwych y Gogarth Parc Gwledig y Gogarth Oedolion a theuluoedd.
Bydd y digwyddiad yma’n cael ei gyflwyno yn Saesneg yn unig.
Dydd Sadwrn 7 Gorffennaf 12:30pm - 3:00pm Heidio i’r Gogarth Canolfan Ymwelwyr Parc Gwledig y  Gogarth Anelwyd y digwyddiad at blant yng nghwmni oedolyn.
Bydd y digwyddiad yma’n cael ei gyflwyno yn Saesneg yn unig. 
Dydd Sul 8 Gorffennaf 2018 1:00pm - 3:30pm Taith gerdded Cacwn ar y Gogarth Gerddi’r Fach a Pharc Gwledig y Gogarth Oedolion a theuluoedd.
Bydd y digwyddiad yma’n cael ei gyflwyno yn Gymraeg a Saesneg.
Dydd Sadwrn 14 Gorffennaf 2018 1:00pm - 2:45pm Gloÿnnod Byw y Marian Gwarchodfa Natur Leol Mynydd Marian Oedolion a phlant hŷn sydd â diddordeb.
Bydd y digwyddiad yma’n cael ei gyflwyno yn Saesneg yn unig.
Dydd Llun 30 Gorffennaf 2018 1:00pm - 4:00pm Heicio yn y Grug Mynydd y Dre, Conwy Oedolion a theuluoedd, does dim cyfyngiadau oedran.
Bydd y digwyddiad yma’n cael ei gyflwyno yn Gymraeg a Saesneg. 
Dydd Gwener 24 Awst 2018 7:00pm - 10:00pm Darganfod ystlumod lu! Llanfairtalhaiarn Oedolion a phlant hŷn sydd â diddordeb.
Bydd y digwyddiad yma’n cael ei gyflwyno yn Saesneg yn unig
Dydd Sul 9 Medi 2018 1:00pm - 4:00pm Clirio safle magnelau Trwyn y Gogarth Parc Gwledig y Gogarth Oedolion a theuluoedd.
Bydd y digwyddiad yma’n cael ei gyflwyno yn Gymraeg a Saesneg.

 

end content