Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Coetiroedd Cyffrous


Summary (optional)
start content

Crynodeb o’r digwyddiad:

Gwyliwch y coetir yn dod yn fyw o flaen eich llygaid wrth i chi ddysgu gan arbenigwr ar fforio ar sut i fynd ati i adnabod amrywiaeth o rywogaethau’r coetir a dod o hyd i ba rai sy’n fwytadwy a pha rai sy'n meddu ar bwrpasau meddygol, hynafol. Os ydych chi’n lwcus efallai y byddwch chi’n gweld tystiolaeth o fodolaeth anifeiliaid eraill rydym yn rhannu’r goedwig gyda nhw.

 • Ni fydd darpariaeth Gymraeg ar gael yn ystod y digwyddiad yma
 • Taith gerdded (tua) 0.75 milltir o gwmpas y goedwig gyda seibiant
 • Grisiau wrth y fynedfa ac ar y llwybr
 •  Llwybrau anwastad gyda rhai adrannau serth felly dewch ag esgidiau cadarn/esgidiau cerdded
 • Nid yw’n hygyrch i gadeiriau olwyn
 • Mae croeso i gŵn gydag ymddygiad da ar dennyn
 • Mae croeso i oedolion a phlant hŷn sydd â diddordeb
 • Bydd y digwyddiad yma’n cael ei gyflwyno yn Saesneg yn unig

Lleoliad:

 • Gwarchodfa Natur Leol Coed Bodlondeb
  Wrth y senotaff y tu allan i swyddfeydd y Cyngor ym Modlondeb, Bangor Road, Conwy, LL32 8DU.
 • Gwarchodfa Natur Leol Coed Pwllycrochan

  Coeden Fefus ynghanol y ffordd ar Rhodfa Pwllycrochan/cyffordd yr Hen Briffordd. Cod post agosaf LL29 7BP

Dyddiad ac amser:

 • Gwarchodfa Natur Leol Coed Bodlondeb
  Dydd Mawrth 29 Mai 2018, Dechrau am 10.30am yn union, gorffen am 12.30pm.
  Dechrau am 1.30pm yn union, gorffen am 3.30pm
 • Gwarchodfa Natur Leol Coed Pwllycrochan
  Dydd Mercher 30 Mai 2018 Dechrau am 10.30am yn union, gorffen am 12.30pm

Gwybodaeth archebu:

 • Mae archebu lle yn hanfodol
 • Ffoniwch 07717543530, uchafswm o 20
 • Sicrhewch eich bod wedi darllen ein telerau ac amodau cyn gwneud eich archeb
end content