Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Lleoliad Mfyfyrwyr (10 mis)


Summary (optional)
Mae gennym gyfleoedd am leoliad ar gyfer myfyrwyr brwdfrydig sy'n dilyn rhyng-gyrsiau.
start content
  • Tachwedd 2022 - Medi 2023
  • Tâl: £104.80 yr wythnos.
  • Trwydded gyrru yn hanfodol.

Er nad yw llety’n cael ei ddarparu, rydym ni'n fodlon rhoi cyngor ar yr ardal leol a chwmnïau gosod lleol.

Beth fydda i'n ei gael ar y lleoliad?

  • Dealltwriaeth o sut mae gwarchodfeydd natur a Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yn cael eu rheoli.
  • Gwybodaeth am wahanol gynefinoedd a rhywogaethau.
  • Arolygu llwybrau cerdded cyhoeddus gydag ychydig o waith dilynol.
  • Cyfleoedd i ymarfer a datblygu sgiliau rheoli safle fel ffensio, cynnal a chadw llwybrau troed, gosod isadeiledd, rheoli coetiroedd, ac ati.
  • Archwiliadau diogelwch gwarchodfeydd a gwaith dilynol.
  • Cyfle i fynd ar gyrsiau hyfforddi.
  • Cyfle i wneud cysylltiadau yn y sector cefn gwlad.

 Beth fydda i'n ei wneud?

Swydd 1

Arolygu a chynorthwyo i ddatblygu llwybrau cerdded a hyrwyddir, rhwydwaith hawl tramwy.

Gwaith rheoli ymarferol ym Mharc Gwledig y Gogarth a Gwarchodfeydd Natur Lleol eraill.

Swydd 2 (dwy swydd ar gael)

Cynllunio, blaenoriaethu a gwneud gwaith rheoli ymarferol mewn nifer o wahanol warchodfeydd natur ledled y sir, rhywfaint o waith dehongli, cynorthwyo’r cyhoedd gyda’u hymholiadau.

Gwaith rheoli ymarferol ym Mharc Gwledig y Gogarth a Gwarchodfeydd Natur Lleol eraill.

 

Swydd 3

Cynnal gwaith rheoli ymarferol, monitro bywyd gwyllt, dehongli a gwaith addysg ym Mharc Gwledig y Gogarth, a chyfle i weithio mewn gwarchodfeydd natur eraill.

Beth ddylwn i ei wneud nesaf?

Anfonwch eich ymholiadau ynghyd â chopi o'ch CV at: Lesley.lawson@conwy.gov.uk

Cysylltwch â ni

Manylion y Rheolwr ar gyfer trafodaeth anffurfiol am y swydd:

Warden Parc Gwledig ar 01492 874151 / sion.dafis@conwy.gov.uk
Cefn Gwlad Warden ar 07733 012842 / lesley.lawson@conwy.gov.uk

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 17 Chwefror  2022

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content