Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Gwarchodfa Natur Leol Nant y Coed


Summary (optional)
start content

Mae llwybr y warchodfa ar gau ar hyn o bryd oherwydd difrod o ganlyniad i stormydd ac erydiad yr afon. Nid oes mynediad trwy’r warchodfa rhwng mynedfa Newry Drive a maes parcio Three Streams wrth ben uchaf Valley Road.

Mynediad ar y llwybr troed a’r cerrig camu (Diweddariad Ebrill 2022)

Nid yw Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cymeradwyo’r cynlluniau a gyflwynwyd gennym ni i ddefnyddio’r afon er mwyn trwsio’r llwybr mynediad.

Gydag ychydig o ddewisiadau ar gael, rydym ni’n cynnig llwybr pren â grisiau. Byddai hwn yn croesi i fyny a thros yr ochr goediog, serth ac yna’n ailymuno â’r llwybr sy’n mynd gyda’r afon, gan osgoi’r rhan sydd wedi erydu.

Rydym ni wedi llunio cynlluniau manwl ac yn aros am gontractwyr i gyflwyno tendrau. Yn amodol ar gyllid, bydd y gwaith yn cael ei wneud yn ystod haf 2022.

Rydym yn edrych eto ar ffordd o osod cerrig camu yn ôl yn uwch i fyny’r nant, heb lwybr wedi’i drwsio i allu cludo a gosod cerrig trwm yno gyda pheiriannau. Bydd y gwaith yma, yn amodol ar gyllid, yn cael ei wneud yn yr haf (y tu allan i’r tymor y mae pysgod yn claddu eu hwyau).

Bydd y warchodfa ar gau nes byddwn ni wedi datrys y problemau mynediad.

Bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru â mwy o wybodaeth wrth i’n cynlluniau ddatblygu.

Ynglŷn â Nant y Coed

Cyfeirnod Grid: SH 697737

Mae Nant y Coed yn goetir prydferth tu cefn i Lanfairfechan.  Mae taith gerdded fer, ddeniadol yn dilyn yr afon wrth iddi fyrlymu i lawr. Mae adar fel y trochwr, tingoch a’r gwybedog brith i’w gweld yma.

Mae Nant y Coed ar Lwybr y Gogledd ac ar Daith Gerdded Uwchdir Llanfairfechan.


Taflen Gwarchodfa Natur Nant y Coed (PDF)

Cyhoeddiadau Cefn Gwlad

Y Côd Cefn Gwlad

end content