Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Llanfairfechan - Gwelliannau i Amddiffynfeydd Arfordirol


Summary (optional)
start content

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn ceisio cyllid gan Lywodraeth Cymru i wella’r amddiffynfeydd llifogydd arfordirol o amgylch arfordir y sir er mwyn gallu wynebu her newid hinsawdd a’r cynnydd yn lefel y môr yn y dyfodol.

Un lleoliad y mae cynlluniau wedi’u henwi ynddo a allai ddenu cyllid i leihau’r perygl o lifogydd arfordirol a gwella mynediad at amwynderau ar y blaendraeth ydi Llanfairfechan.

Adborth:

Adran Risg Llifogydd ac Isadeiledd
Ebost: affch@conwy.gov.uk

end content