Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Llanddulas i Bensarn - Gwelliannau i Amddiffynfeydd Arfordirol


Summary (optional)
start content

Am y Gwelliannau

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn ceisio cyllid gan Lywodraeth Cymru i wella’r amddiffynfeydd llifogydd arfordirol o amgylch arfordir y sir er mwyn gallu wynebu her newid hinsawdd a’r cynnydd yn lefel y môr yn y dyfodol.

Un ardal y mae cynlluniau wedi’u henwi ynddi a allai ddenu cyllid i leihau’r perygl o lifogydd arfordirol a gwella mynediad at amwynderau ar y blaendraeth ydi Llanddulas i Bensarn.

 

Adborth:

Adran Risg Llifogydd ac Isadeiledd 

Ebost: affch@conwy.gov.uk

 welsh government logo

end content