Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cyllid


Summary (optional)
amddiffynfeydd arfordirol Hen Golwyn
start content

Mae’r cynllun cyfan yn rhedeg 1.2 cilomedr o Borth Eirias yn y gorllewin i Splash Point (ger Bwâu Hen Golwyn) yn y dwyrain ac rydym yn amcangyfrif y bydd yn costio oddeutu £35 miliwn.

Dydyn ni ddim wedi canfod ffynhonnell yr holl gyllid hwn eto, ond rydym eisoes wedi sicrhau peth cyllid:

  • Cronfa Teithio Llesol Llywodraeth Cymru - £1.6 miliwn i ddiogelu’r llwybr Teithio Llesol ac i ddarparu gwelliannau Teithio Llesol eraill yn ardal, a gwblhawyd yn 2020.
  • Cronfa Ffyrdd Cydnerth Llywodraeth Cymru - £6.075 miliwn i warchod rhan sylweddol o’r rhan sydd mewn mwyaf o beryg, gyda gwrthglawdd creigiau, wedi’i gynllunio ar gyfer 2021.

welsh government logo

end content