Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Promenâd Cayley


Summary (optional)
start content

Bydd baeau parcio dynodedig ar ochr yr ar glawdd o Bromenâd Cayley.Bydd llinellau melyn dwbl yn atal parcio ar yr ochr arall. Yn ddiweddar, rydym wedi ychwanegu llinellau melyn dwbl yn y lleoliad hwn.

ce2Er mwyn gwella diogelwch cerddwyr ar hyd Promenâd Cayley, rydym yn adeiladu tri man croesi a fydd yn cael eu hadeiladu ar ochr y môr y ffordd ar Ffordd Llannerch Ddwyreiniol, Ebberston Road East a Whitehall Road.

Bydd y mannau croesi hyn yn gwella diogelwch drwy wella gwelededd, arafu’r traffig, a chulhau lled y ffordd sy’n cael ei chroesi.

ce1Bydd y gyffordd â Whitehall Road yn rhoi blaenoriaeth i draffig trwodd, gan leihau tagfeydd ar Bromenâd Cayley.

 
Tudalen nesaf

end content