Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Beth fydd yn digwydd nesaf?


Summary (optional)
start content
  1. Bddwn yn adolygu’r holl sylwadau ac adborth o’r ymgynghoriad hwn.
  2. Byddwn wedyn yn adrodd i Gabinet y Cyngor ar yr ymgynghoriad a’r opsiynau o ran y cynllun ffyrdd.
  3. Bydd y Cabinet yn dewis y cynllun ffyrdd terfynol.
  4. Bydd Gorchymyn Rheoleiddio Traffig (GRT) yn angenrheidiol ar gyfer y cynllun ffyrdd terfynol hwn.

Daeth yr ymgynghoriad hwn i ben ar 9 Medi 2022


 

Tudalen nesaf

end content