Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cynllun Gwella Amddiffynfeydd Arfordirol Bae Cinmel


Summary (optional)
start slider
start slider end slider
end slider
start grid

Bydd Cynllun Gwella Amddiffynfeydd Arfordirol Bae Cinmel yn gwella amddiffynfeydd rhag llifogydd ar gyfer eiddo ar hyd yr arfordir. Mae’r arfordir ym Mae Cinmel yn cael ei fygwth gan lifogydd oherwydd newid hinsawdd sy’n arwain at godi lefel y môr ac achosion mwy aml o stormydd mawr. Mewn rhai mannau mae angen cryfhau’r amddiffynfeydd arfordirol presennol a’u gwneud yn uwch.

Byddwn yn gwneud cais am gyllid gan Raglen Rheoli Risg Arfordir Llywodraeth Cymru ar gyfer 85% o gostau’r gwaith adeiladu. Bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn ariannu’r 15% sy’n weddill.

Map Bae Cinmel

Map Amddiffynfeydd Arfordirol Bae Cinmel
Allwedd
key1
Mynediad hygyrch i’r traeth
key2
Grisiau mynediad i’r traeth
key3
Gwrthglawdd carreg
key4
Amddiffyniad morglawdd wedi’i chodi
key5
Ardal gorffwyso
key6
Hwb traeth Bae Cinmel (ar ddiwedd St Asaph Avenue)
key7
Parc bach

  wg-ccbc

Tudalen Nesaf

end grid