Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Trosolwg o'r Gwelliannau i Fannau Cyhoeddus


Summary (optional)
start content

Trosolwg o’r Gwelliannau i Fannau Cyhoeddus


Mae dwy elfen ynghlwm wrth y cynlluniau ar gyfer mannau cyhoeddus yng Nghynllun Gwella Amddiffynfeydd Arfordirol Bae Cinmel:

1. Gwella Mynediad Lle bo hynny’n bosibl, rydym wedi cynnwys seddi wrth bwyntiau mynediad i’r traeth, er mwyn galluogi ymwelwyr a thrigolion i fwynhau’r golygfeydd panoramig o’r môr. Bydd y pwyntiau mynediad i’r traeth yn cael eu hintegreiddio yn y morglawdd fel nad ydynt yn effeithio ar led llwybr yr arfordir.  

  • Creu mynedfa ramp newydd gyda giât llifogydd wedi’i huwchraddio ger Maes Carafanau Sunnyvale
  • Gwella 2 bwynt mynediad fel eu bod yn cynnwys rampiau cwbl hygyrch (ger Parc Carafanau Sunnyvale, Gwarchodfa Natur Leol Twyni Cinmel  a chymuned Sandy Cove)
  • Gwella 3 phwynt mynediad i greu grisiau gyda rampiau a seddi integredig yn wynebu’r môr (ger Baysville Coffee and Grill, Gwarchodfa Natur Leol Twyni Cinmel  a chymuned Sandy Cove)
  • Gwella 2 bwynt mynediad gyda grisiau i lawr i’r wal gynnal wedi’i gwella ger parc gwyliau Golden Sands
  • Newid y llifddor ger maes parcio Traeth Cinmel (ym mhen draw St Asaph Avenue)

2. Gwella dwy ardal gyhoeddus allweddol i greu parciau bach, sydd fel arfer yn cynnwys seddi, darpariaethau chwarae anffurfiol a gwelliannau ecolegol. 


wg-ccbc

Tudalen nesaf

end content