Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Safleoedd Lansio


Summary (optional)
Ble gallwch chi lansio yng Nghonwy
start content

Lansio eich cwch

Os hoffech lansio eich cwch neu fad arall ar arfordir Conwy, dyma fwy o wybodaeth ynglŷn â pha gamau y dylech eu cymryd i sicrhau y gallwch lansio yn ddiogel ac yn gyfreithlon.

Bydd ein ffioedd ar gyfer 2024/25 ar gael yn fuan.

Gallwch wneud cais i gofrestru eich llong ar gyfer lansiad neu brynu trwydded dymhorol yma.

Mae’r ffurflenni’n cael eu diweddaru ar hyn o bryd a byddant ar gael yn fuan.

Rhestr safleoedd lansio cyhoeddus i gychod

 • Llanfairfechan
  Cychod heb eu pweru a  chychod sy’n cael eu pweru DIM jetiau sgïo na cerbydau dŵr personol
 • Penmaenmawr
  Cychod heb eu pweru a chychod sy’n cael eu pweru DIM jetiau sgïo na cherbydau dŵr personol
 • Llithrfa Beacons
  Pob cwch
 • Llithrfa Clwb Hwylio Llandudno
  Dim Sgïau Jet na Chrefft Dŵr Personol

  Caniateir trelars ar y traeth, ond ni chaniateir i geir barcio ar y traeth nac ar y promenâd

 • Llithrfa Aberhod
  Cychod heb eu pweru’n unig
 • Porth Eirias
  Pob cwch
end content