Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cambrian Way


Summary (optional)
Dyma’r llwybr mwyaf hyfryd a heriol yng Nghymru o Gaerdydd i Gonwy.
start content

Mae’r llwybr 293 milltir yn daith gerdded heriol a chaled o un arfordir i'r llall drwy gefn gwlad Cymru, gyda 46 o gopaon mynyddoedd ar y ffordd.  

Y Cerddwyr ac Ymddiriedolaeth Cambrian Way sy’n gyfrifol am reoli a chynnal a chadw’r llwybr.

Pa fath o daith gerdded yw hon?

  • Tir: serth a garw, gydag eira yn y gaeaf/gwanwyn yn aml iawn
  • Pellter: Mae’r llwybr yn 293 milltir / 455 cilomedr o ran hyd, fodd bynnag, gellir ei rannu i adrannau
  • Graddfa’r daith gerdded: caled a heriol, bydd yn ymofyn sgiliau darllen map a mordwyaeth da
  • Map: Ymwelwch â gwefan Cambrian Way am ragor o wybodaeth

Sut ydw i’n cyrraedd yno?

Paratowch!

Gwefan y Daith Gerdded

 

end content