Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Neuadd Goffa Betws-y-Coed


Summary (optional)
Pentre Felin Betws y Coed LL24 0BB
start content

Cyswllt ar gyfer archebu:

 • Enw: Edward Caerwyn Roberts
 • Cyfeiriad: Rhoslan, Cerrigydrudion, Corwen, LL21 9UA
 • Ffôn: 01490 420486
 • E-bost: ecrhoslan@yahoo.com

Cyfleusterau sydd ar gael:

 • Prif Neuadd
 • Llwyfan
 • Ystafelloedd cyfarfod
 • Cegin
 • Microdon
 • Popty
 • Mannau parcio ceir - 50

Gweithgareddau a gynigir:

 • Partïon
 • Snwcer
 • Sefydliad y Merched
 • Merched y Wawr
 • Cyfarfodydd y Cyngor Cymuned

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content