Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Neuadd Goffa Ysbyty Ifan


Summary (optional)
Gwern Hywel Ucha, Ysbyty Ifan, Betws-y-Coed, LL24 0PD
start content

Cyswllt ar gyfer archebu:

 • Enw: Bethan Trenchard
 • Cyfeiriad: Tŷ Mawr, Ysbyty Ifan, Betws-y-coed, LL24 0NS
 • Ffôn: 01690 770152 / 01690 770249
 • Gwefan: www.ysbytyifan.org

Cyfleusterau sydd ar gael:

 • Prif Neuadd
 • Llwyfan
 • Ystafelloedd Cyfarfod
 • Cegin
 • Popty
 • Mannau Parcio Ceir: 15

Gweithgareddau sydd ar gael:

 • Clwb Ieuenctid
 • Dawnsio Amrywiol
 • Partïon
 • Grŵp dros 50
 • Snwcer
 • Sesiwn Celf a Chrefft
 • Cyrsiau / Dosbarthiadau TG
 • Clwb Chwist / Bridge
 • Tenis Bwrdd
 • Sefydliad y Merched
 • Cyfarfodydd Cyngor Cymuned
 • Bingo
 • Disgos
 • Côr / Grŵp Drama

Cyfleusterau Awyr Agored:

 • Cae Chwarae

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content