Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Gwasanaeth Cam-drin Domestig Aberconwy


Summary (optional)
Heulwen, Glyn-y-Marl Road, Cyffordd Llandudno, LL31 9NS
start content

Cyswllt ar gyfer archebu:

 • Enw: Lynn Williams
 • Rhif Ffôn: 01492 872992 Rhif Argyfwng 24 Awr 01492 573921 (Oriau Swyddfa yn unig)
 • E-bost: aberconwydas@btconnect.com

Cyfleusterau sydd ar gael:

 • Ystafell ar gael i’w llogi i’r cyhoedd / grwpiau
 • Ystafelloedd cyfarfod
 • Wi-Fi
 • Cyfleusterau TG ar gyfer defnyddwyr gwasanaeth trais domestig
 • Cegin
 • Meicrodon
 • Popty ar gyfer defnyddwyr gwasanaeth / cleientiaid sy’n llogi ystafell
 • Teledu, Siart troi
 • Taflunydd ar gyfer llogi ystafell
 • Mannau Parcio Ceir: 7

Gweithgareddau sydd ar gael:

 • Cefnogaeth i ferched, dynion a phlant sy’n dioddef trais domestig
 • Lloches i fenywod a phlant sy'n dioddef
 • Rhaglen Rhyddid

Gwasanaethau allgymorth / cymorthfeydd:

 • Ar gyfer dioddefwyr trais yn y cartref
end content