Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Clwb Cymunedol Cyffordd Llandudno Cyf


Summary (optional)
Victoria Drive, Cyffordd Llandudno, Conwy, LL31 9PG
start content

Cyswllt ar gyfer archebu

Cyfleusterau ar gael

 • Prif Neuadd
 • Llwyfan
 • Ystafell Gyfarfod
 • Wi-Fi
 • Cyfleusterau TG
 • Cyfleusterau Newid / Cawod
 • Teledu
 • Siart troi
 • System Annerch y Cyhoedd
 • Rhyngrwyd
 • Mannau Parcio Ceir - 100

Gweithgareddau ar gael

 • Clwb Ieuenctid
 • Erobeg / Ioga / Dosbarthiadau Ffitrwydd
 • Clwb Cinio
 • Partïon
 • Pwl a snwcer
 • Sesiwn Celf a Chrefft
 • Tennis Bwrdd
 • Clwb Colli Pwysau / Weightwatchers
 • Cyfarfodydd Cyngor Cymuned
 • Sgowtiaid / Cybiaid
 • Clybiau Bwyd
 • Clwb Garddio
 • Bingo
 • Disgos
 • Côr / Grŵp Drama
end content