Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Sefydliad Neuadd Goffa Cyffordd Llandudno


Summary (optional)
Penrhos Avenue, Cyffordd Llandudno, Conwy, LL31 9EH
start content

Cyswllt ar gyfer archebu:

Cyfleusterau sydd ar gael:

 • Prif Neuadd
 • Llwyfan
 • Ystafelloedd Cyfarfod
 • Cegin
 • Popty Meicrodon
 • Popty
 • Meicroffon
 • Piano
 • Organ
 • Mannau Parcio Ceir

Gweithgareddau sydd ar gael:

 • Dawnsio Amrywiol
 • Erobeg / Ioga / Dosbarthiadau Ffitrwydd
 • Partïon
 • Grŵp chwarae / Mam a’i Phlentyn bach
 • Grŵp Dros 50 oed, Côr / Grŵp Drama
 • Sêl Pen Bwrdd
 • Gild Cydweithredol
 • Dosbarthiadau Trin Cŵn
 • Rygbi i blant bychain
 • Pêl-droed i blant bychain
 • Majorettes

Cyfleusterau awyr agored:

 • Man Gemau Aml-ddefnydd
 • Cae Chwarae
end content