Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Toiledau Cyhoeddus


Summary (optional)
start content

Mae ein toiledau cyhoeddus i gyd ar agor heblaw am:

 • Bae Colwyn, Caffi Horizon Shine, Y Promenâd - yn aros i gael eu trwsio
 • Bae Colwyn, Ivy Street - ar gau o ganlyniad i fandaliaeth
 • Cerrigydrudion, Tan Lan - ar gau o ganlyniad i fandaliaeth
 • Conwy, maes parcio Morfa Bach - yn aros i gael eu trwsio
 • Cyffordd Llandudno - ar gau o ganlyniad i fandaliaeth
 • Dwygyfylchi, Ffordd Fairy Glen - yn aros i gael eu trwsio
 • Llanfairfechan, Ffordd yr Orsaf - yn aros i gael eu trwsio
 • Llanrwst, Parc Gwydir - ar gau yn aros i gael eu hailddatblygu
 • Pensarn, Y Promenâd - yn aros i gael eu trwsio
 • Towyn, Sandbank Road - cyfleusterau dros dro ar gael

Rhestr o doiledau cyhoeddus yng Nghonwy


Oriau agor

Yn ystod misoedd yr haf (o’r Pasg tan yr wythnos gyntaf ym mis Medi)

 • Ar agor rhwng 07:00 a 10:00 (yn dibynnu ar y lleoliad)
 • Ar gau rhwng 19:00 a 21:00 (yn dibynnu ar y lleoliad)
 • Canolfan Groeso Conwy: 09:30 tan 17:00 o ddydd Llun i ddydd Sadwrn, 10:00 tan 16:00 ar ddydd Sul. Ar gau Dydd Sul y Pasg.

Yn ystod misoedd y gaeaf (o’r ail wythnos ym mis Medi tan y Pasg)

 • Ar agor rhwng 07:30 a 10:00 (yn dibynnu ar y lleoliad)
 • Ar gau rhwng 16:30 a 17:30 (yn dibynnu ar y lleoliad)
 • Canolfan Ymwelwyr y Gogarth: ar gau rhwng mis Tachwedd a mis Mawrth 
 • Bydd y toiledau cyhoeddus ar gau ar Ddydd Nadolig a Dydd Calan
 • Canolfan Groeso Conwy: 10:00 tan 13:00, 14:00 tan 16:00 o ddydd Llun i ddydd Sadwrn, ar gau Dydd Sul

Caiff y toiledau sy’n agor ag allweddi RADAR eu cloi ar yr un pryd oherwydd achosion niferus o fandaliaeth ac ymddygiad gwrthgymdeithasol.

 

Cwestiynau Cyffredin am Doiledau Cyhoeddus

Oes angen i mi dalu ac os felly, sut?

Mae'n rhaid talu i ddefnyddio rhai o'n cyfleusterau. Mae cyfarwyddiadau ar y drws yn egluro sut i ddefnyddio’r peiriant talu gyda darnau arian. Peidiwch â cheisio dal y drysau ar agor - bydd hyn yn gwneud difrod i’r cloeon ac yn golygu na fydd modd defnyddio’r toiledau.

Pam nad oes yna rywun yn gofalu am bob toiled cyhoeddus?

Bydd staff ar y safle drwy’r dydd yn y cyfleusterau prysuraf a bydd staff eraill yn teithio rhwng toiledau cyhoeddus.

Cynllun Toiledau Cymunedol

Mae gennym hefyd ymrwymiad i'r Cynllun Toiledau Cymunedol, sef cynllun gan Lywodraeth Cymru i annog busnesau lleol i agor eu toiledau i'r cyhoedd.

toilet-imageMae croeso i chi ddefnyddio'r toiledau hyn heb brynu dim os ydych yn gweld yr arwydd hwn.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn gwneud cais am y cynllun, lawrlwythwch yr holiadur yma a’i ddychwelyd atom er mwyn i ni ei ystyried.

Cynllun Toiledau Cymunedol yng Nghonwy (PDF 2.19Mb)

 

end content