Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Toiledau Cyhoeddus


Summary (optional)
start content

Mae ein toiledau cyhoeddus i gyd ar agor heblaw am:

 • Bae Colwyn, Ivy Street - ar gau o ganlyniad i fandaliaeth
 • Capel Curig, Snowdon View - yn aros i gael eu trwsio
 • Cyffordd Llandudno - ar gau o ganlyniad i fandaliaeth
 • Eglwysbach - ar gau dros
 • Llanfairfechan, Ffordd yr Orsaf - yn aros i gael eu trwsio
 • Llanrwst, Heol Watling - ar gau yn aros am waith twsio oherwydd fandaliaeth.
 • Llanrwst, Parc Gwydir - yn aros i gael eu hailddatblygu
 • Penmaenmawr, Fernbrook Road (anabl yn unig) - ar gau o ganlyniad i fandaliaeth
 • Tywyn, Sandbank Road - mae cyfleusterau dros dro ar gael

 

Rhestr o doiledau cyhoeddus yng Nghonwy  (PDF 1.34Mb)


Oriau agor

Yn ystod misoedd yr haf (o’r Pasg tan yr wythnos gyntaf ym mis Medi)

 • Yn cael eu hagor rhwng 07:00 a 10:00 (dibynnu ar leoliad)
 • Yn cael eu cau rhwng 19:00 a 21:00 (dibynnu ar leoliad)

Yn ystod misoedd y gaeaf (o’r ail wythnos ym mis Medi tan y Pasg)

 • Yn cael eu hagor rhwng 07:30 a 10:00 (dibynnu ar leoliad)
 • Yn cael eu cau rhwng 16:30 a 17:30 (dibynnu ar leoliad)
 • Canolfan Ymwelwyr Y Gogarth: ar gau rhwng mis Tachwedd a mis Mawrth 
 • Bydd y toiledau cyhoeddus ar gau ar Ddydd Nadolig a Dydd Calan

Caiff y toiledau sy’n agor ag allweddi RADAR eu cloi ar yr un pryd oherwydd achosion niferus o fandaliaeth ac ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Cwestiynau Cyffredin am Doiledau Cyhoeddus

Oes angen i mi dalu ac os felly, sut?

Mae'n rhaid talu i ddefnyddio rhai o'n cyfleusterau. Mae cyfarwyddiadau ar y drws ar sut i ddefnyddio’r peiriant talu gyda darnau arian. Ceisiwch beidio dal y drysau ar agor - bydd hyn yn gwneud niwed i’r cloeon ac yn golygu na fydd modd defnyddio’r toiledau.

Pam nad oes yna rywun yn gofalu am bob toiled?

Bydd staff ar y safle drwy’r dydd yn y cyfleusterau prysuraf a bydd staff eraill yn teithio rhwng toiledau.

Cynllun Toiledau Cymunedol

Mae gennym hefyd ymrwymiad i'r Cynllun Toiledau Cymunedol, sy'n gynllun gan Lywodraeth Cymru i annog busnesau lleol i agor eu toiledau i'r cyhoedd.

toilet-imageMae croeso i chi ddefnyddio'r toiledau hyn am ddim os ydych yn gweld yr arwydd hwn.

Cynllun Toiledau Cymunedol yng Nghonwy (PDF 2.19Mb)

 

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content