Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Canolfan Gymunedol Bae Colwyn Uchaf


Summary (optional)
Bryn Cadno, Bae Colwyn Uchaf, Bae Colwyn, LL29 6DW
start content

Cyswllt ar gyfer archebion:

Cyfleusterau sydd ar gael:

 • Prif Neuadd
 • Ystafelloedd Cyfarfod
 • Wi-Fi
 • Cyfleusterau TG
 • Cyfleusterau Newid
 • Cegin
 • Popty Meicrodon
 • Popty
 • Mannau Parcio Ceir - 50

Gweithgareddau sydd ar gael:

 • Badminton
 • Urdd y Merched
 • Grwpiau Chwarae / Mam a'i Phlentyn
 • Erobeg / Ioga / Dosbarthiadau Ffitrwydd
 • Partïon
 • Cyrsiau / Dosbarthiadau TG
 • Sgowtiaid / Cybiaid
 • Karate
 • Ffotograffiaeth Ddigidol
 • Celf
 • Dawns i Blant
 • Rhieni a Phlant Bach

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content